Agilea toimintaa nuorkauppakamarissa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Agile, scrum, backlog, holakratia, oppiminen, itseohjautuvuus ovat kaikki termejä, joita vilisee ketterän toimintatavan ajattelumaailmassa. Olemme kaikki oman elämämme scrummastereita, mutta lähdin pohtimaan miten agile näyttäytyy nuorkauppakamaritoiminnassa.

”Vauhditamme jäsentemme menestystä työelämässä” on osa Suomen Nuorkauppakamareiden strategiaa, jota kiilto silmissä toteutamme. Kokeilukulttuuri, jatkuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen ovat iso osa nuorkauppakamaritoimintaa, mutta miten tämä kaikki toteutuu käytännössä?

No toteutuu ketteryydellä ja innokkuudella tietenkin. Nuorkauppakamarit tietämättään ovat jo pitkään toimineet agilella toimintatavalla. Myös jokaisen lohkon vastuuhenkilö ja projektipäällikkö ovat toimineet erinomaisena scrummasterina jo tovin. Itseohjautuvuudesta on tullut muotisana ja sitä viljellään nyt paljon eri johtamisoppaissa.

Nuorkauppakamarilaiset ovat oiva esimerkki itseohjautuvuudesta. Energiaa vapautuu valtavasti ja saamme aikaan paljon uusia innovaatioita kun kaikki pääsevät osaksi johtamista. Nuorkauppakamaritoiminta on kulttuurin muoto, joka perustuu luottamukseen ja antaa sen jäsenille ja luottamustoimissa toimiville mahdollisuuden johtaa itseään. Aito tiimityö ja järkevä työnjako ovat tärkeitä asioita, jotka agilessa toimintatavassa korostuu. Nuorkauppakamarin vahvuutena on sen jäsenkirjon heterogeenisuus, joka mahdollistaa samanhenkisten, mutta kuitenkin niin erilaisten ihmisten yhteistyön ja toisilta oppimisen.

Nuorkauppakamarin jäsenet ovat pääsääntöisesti johtavassa asemassa olevia, oman alansa asiantuntijoita tai yrittäjiä. Tämä näkyy erinomaisina tiimityöskentelytaitoina, joka mahdollistaa agilen mukaisen aidon tiimityön. Vaikka olemme persoonina erilaisia, on meillä taito ottaa huomioon toisen tavat toimia ja motivoivat tekijät.

Porin Nuorkauppakamarilla on vuosittain noin 10 projektia, joiden avulla kehitämme yhteiskuntaa, talousalueemme kehitystä sekä omia jäseniämme. Projektit eivät onnistuisi ilman motivoituneita projektipäälliköitä, eli scrummastereita. Scrum-toimintatavalla ketteröitämme projektin juoksutusta lyhyillä, ytimekkäillä palavereilla, eli sprinteillä. Spinteissä muodostuu projektin juoksutuksen backlog ja product backlog, jotka ohjaavat projektinn toimintaa kohta yhteistä tavoitetilaa. Agilessa painottuu reagointinopeus, yhdessä luominen ja eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen. Tätä on Nuorkauppakamaritoiminta parhaimmillaan.

Danuta Jaakkola

VP1 COM 2020 – Porin Nuorkauppakamari