Verkostoituminen

Verkostoitumista ja ystäviä

Porin Nuorkauppakamarin toiminnan tarkoitus

Porin Nuorkauppakamari ry (JCI Pori) on Suomen Nuorkauppakamarit ry:njäsenyhdistys ja samalla osa kansainvälistä nuorkauppakamarijärjestöä (JCI). Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis-ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Nuorkauppakamari vaikuttaa aktiivisesti kehittämällä johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä, sekä toimimalla soveltuvin osin yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten asioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Toiminta on tarkoitettu alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. JCI:n missio on “To provide development opportunities that empower young people to create positive change”. SNKK:n missio on ”Vauhditamme jäsentemme menestystä työelämässä”. Porin Nuorkauppakamarin vuonna 2015 valmistuneen strategian mukainen missio on ”PNKK yhdistää ja kehittää yksilöitä ja yhteiskuntaa positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi”.Kaiken tekemisen tulee tukea tätä määriteltyä toiminnan tarkoitusta.

Tavoitteet vuodelle 2020

Vuonna 2020 valmistuu Porin Nuorkauppakamarin uusi strategia tuleviksi vuosiksi. Tulemme myös hakemaan järjestelyoikeutta vuoden 2021 kansallisen vaalikokouksen järjestämiseksi. Vuoden aikana tulemme kehittämään jäsentemme johtajuus-ja työelämätaitoja ja tulemme fokusoitumaanteeman ”johtajuuspolut”ympärille. Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2020 on tarjota jäsenille ja koejäsenille uusia kehittymismahdollisuuksia, lisätä Porin Nuorkauppakamarin tunnettuutta alueensa aktiivisena toimijana sekä aktivoida Porin ja Satakunnan elinkeinoelämää. Tätä varten kehitämme kumppanuuksia olemassa olevien kumppaneidemme kanssa ja solmimme uusia strategisia kumppanuuksia. Alueellinen yhteistyö mm. Rauman nuorkauppakamarin kanssa on tärkeää. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan ja tekemisen vaikuttavuus on myös suurempi. Toimintamme tarjoaa mahdollisuuksia työelämätaitojen kartuttamiseen mm. yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavissa projekteissa, kiinnostavissa koulutuksissa ja hallitustyöskentelyssä.