Koulutukset

Porin Nuorkauppakamarin koulutukset 2021

Tavoitteet vuodelle 2021

Tavoitteena on järjestää jäsenistölle laadukkaita koulutuksia, jotka tukevat uutta strategiaa ja vastaavat jäsenkyselyn tuloksissa nousseisiin huomioihin.

Jäsenistö on toivonut erityisesti esiintymiseen sekä projektityöskentelyyn liittyviä koulutuksia. Lisäksi Strategian mukaista kansainvälisyyttä pyritään tuomaan tarjoamalla ainakin yhden englanninkielisen koulutuksen, jota voidaan tarjota markkinointi/jäsenhankintamielessä myös SAMK:in kansainvälisille opiskelijoille.

Debatti- ja puhekilpailun tueksi järjestetään koulutuksia ja / tai sparraustuokioita (debattitreenit, puhetreenit) oman kamarin kesken.

Vuosikello

Tammikuu: 12.1. Riikka Tankan koulutus virtuaalitapahtumien järjestämisestä

Helmikuu: Puhe / esiintymiskoulutus ennen vuosikokousta (Hyödynnetään omaa jäsenistöä)

Maaliskuu: Myyntikoulutus (Viinikkala?)

Huhtikuu: JCI Koulutus (tarjotaan tilaisuutta myös SAMK:n kansainvälisille opiskelijoille)

Toukokuu: Projektityöskentelyn koulutus

Kesäkuu: Lajitututustuminen (esim. Padel)

Heinäkuu: Koulutusvapaa kuukausi

Elokuu: Debattikoulutus / joukkueen kasaaminen

Syyskuu: Satakunnan Kauppakamarin yhteistyö – isompi koulutus

Lokakuu: Nordic Business Forum ja Porigami

Marras – Joulukuu: Avecillinen koulutus

Suomen Nuorkauppakamareiden järjestämiä koulutuksia

Suomen Nuorkauppakamarit (SNKK) on kehittänyt koulutuksia tukemaan erilaisten taitojen kehittämistä sekä oppimaan nuorkauppakamaritoimintaan
perinteisesti kuuluvia puhe- ja debatointitaitoja. SNKK:n koulutuksista saatavista taidoista ja tiedoista on hyötyä laajalti myös työelämässä. 

Esimerkkinä keväisin järjestettävä Strategia! – koulutus

Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla voidaan suunnitella toimintaa useaksi vuodeksi eteenpäin. Strategia! -koulutus on tarkoitettu kamarin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin.

 

JCI Koulutukset

JCI Impact on tarkoitettu jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti ja olla tekemässä positiivista muutosta yhteiskuntaan. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisen –käsitettä (Active Citizenship), yhteiskunnan tarpeiden analysointia, ongelmien todellisten syiden löytämistä sekä niitä projekteja, joita paikallisyhdistykset voivat toteuttaa kumppaneidensa kanssa saadakseen aikaan kestävää ja myönteistä kehitystä omassa toimintaympäristössään.

JCI Achieve koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa. Kurssi lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

JCI Admin koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäröivään yhteiskuntaan mahdollistuu.

Networking koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkostoitumisen periaatteita ja käytäntöjä.

Omoiyari kurssi perustuu Japanilaiseen konseptiin harmoniasta, arvostuksesta sekä yhteisymmärryksestä. Koulutus inspiroi osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen sekä työskentelyyn tasapainoisen ja luotettavan yhteiskunnan eteen.

Presenter on koko päivän kestävä koulutus, jossa keskitytään tehokkaan esityksen suunnitteluun ja esittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi mm. erilaisia esiintymistilanteita ja osallistujat saavat paljon käytännön esiintymisharjoituksia.

Social Responsibility koulutus on suunniteltu lisäämään tietoisuutta siitä että aktiivisilla kansalaisilla on vastuu yhteisöstään ja ympäristöstään. Kurssi kannustaa yksilöitä toimimaan vastuullisesti yritysmaailmassa ja osana yhteisöä, lisää tietoisuutta YKn periaatteista sekä kannustaa toteuttamaan parhaita yrityksen yhteiskuntavastuu käytäntöjä.

Effective Communications kurssi selittää tehokkaan kommunikoinnin konseptin ja sen monet eri muodot sisältäen sanallisen, sanattoman sekä kirjoitetun viestinnän ja kuuntelun.

Effective Leadership kurssi määrittelee minkälaista tehokasta johtamista 2000-luvun paikalliset, kansalliset ja globaalit ongelmat tarvitsevat. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota perusta jonka päälle yksilöt voivat rakentaa omia taitojaan motivoidakseen muita työskentelemään yhteisen päämäärän eteen.

Effective Meetings kurssi tarjoaa ajatuksia luovasta kokousten järjestämisestä. Paikallisella tasolla tekijät ja jäsenet vaihtuvat vuosittain ja on päätettävä minkälaiset kokoukset ovat tehokkaita sekä jäsenten että organisaation kannalta.

Kansainväliset koulutukset

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa myös erilaisia kansainvälisiä koulutuksia. Näihin voit osallistua esimerkiksi Eurooppa- tai Maailmankokouksen yhteydessä. Kansainvälisistä koulutuksista löydät lisätietoa myös Suomen Nuorkauppakamarien sivuilta: http://nuorkauppakamarit.fi/koulutukset/kansainvaliset-koulutukset/